Michael Faraday (1791-1867) (7/10)

Sinh năm 1791, Michael Faraday là con trai của một thợ rèn người Anh. Ông thôi học từ năm lớp 4. Sau đó, ông bắt đầu làm công việc đóng sách và tự học. Chính công việc này đã nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học của Michael Faraday và đặc biệt là ngành điện.

Faraday được biết đến vì những khám phá của ông về sự dẫn điện và lý thuyết trường điện từ, sự từ hóa và hiệu ứng quang từ. Thiên tài khiêm tốn này đã phát minh ra động cơ điện và hiệu ứng lồng Faraday.

Sự tò mò của Faraday đã khiến ông theo học các bài giảng về hóa học tại Học viện Hoàng gia và sau này với tư cách là một giảng viên.

Faraday cũng công bố các bài báo nghiên cứu về hiện tượng phân cực ánh sáng. Ông đã hóa lỏng các chất khí và tạo ra Benzene từ dầu mỏ. Ông cũng hoàn thành cuốn sách về “Nghiên cứu thí nghiệm điện” và “Lịch sử hóa học của nến”. Faraday qua đời vào năm 1867.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Thomas Alva Edison (1847-1931) (6/10)

Galileo Galilei (1564-1642) (8/10)