Kỷ lục Guinness thế giới dành cho Paulo Coelho (1/8)

Ngày 10-10-2003, Paulo Coelho đã lập Kỷ lục thế giới khi ngồi và ký ấn bản của một cuốn sách được dịch sang 53 ngôn ngữ khác nhau chính là cuốn Nhà Giả Kim, từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối, tại Hội chợ Sách Frankfurt, Đức. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 Comments

Jun Maeda – Angel Beats, Clannad (5/10)

Tuổi thơ dữ dội của Paulo Coelho (2/8)