EAT PRAY LOVE (9/11)

List item

Không thể nào ta bỏ bộ phim này ra khỏi danh sách những bộ phim hay phụ nữ nên xem được. Được chuyển thể từ cuốn hồi ký cùng tên, bộ phim đưa ra phương pháp đơn giản để vượt qua khủng hoảng: lựa bất kỳ 3 nước nào bắt đầu bằng chữ “L”, đến đó, và khám phá chính bản thân bạn. Khi bạn xem bộ phim này, có thể bạn sẽ bắt đầu sống như chính bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

FRIDA (8/11)

HOW TO BE SINGLE (10/11)