Điều chỉnh gia phả của Khủng Long (9/10)

Thực ra lịch sử tiến hóa của khủng long đã không được xem lại để cập nhật từ 130 năm qua và các nhà cổ sinh vật học người Anh trong năm nay đã đề nghị xem xét lại kỹ lưỡng để điều chỉnh gia phả của loài khủng long.

Cho đến giờ, chúng ta vẫn chấp nhận lý thuyết chia khủng long theo 2 hai họ lớn Saurischia (khủng long hông thằn lằn) và Ornithischia (khủng long hông chim), theo sự khác biệt về khung xương. Đây là cách phân định của nhà cổ sinh vật học người Anh Harry Govier Seeley (18-2-1839 – 8-1-1909).

Họ Saurischia có khung xương loài bò sát với xương mu hướng về phía sau và vểnh lên. Trong hệ này gồm có các họ khủng long chân thú (trong đó có loài khủng long ăn thịt như Tyrannosaurus rex) và họ khủng long chân thằn lằn, có cổ dài, ăn thực vật (như các loài Brachiosaurus và Diplodocus).

Họ Ornithischia được biết đến là khủng long “hông chim” bởi cấu trúc xương hông giống chim, mặc dù chính xác thì chim thuộc nhóm khủng long Saurischia.

Một số Ornithischia thường được biết đến bao gồm khủng long có sừng (Ceratopsians), khủng long giáp (Stegosaursvà Ankylosauria), Iguanodon, và khủng long “mỏ vịt” (Hadrosauridae). Là động vật ăn cỏ mà đôi khi sống theo bầy đàn, chúng đông hơn họ khủng long Saurischia.

Yêu cầu điều chỉnh cách phân loại cũ xưa của Seeley dựa trên những phát hiện mới nhất và bộ khung xương không còn được xem như yếu tố căn bản để phân định các họ khủng long. Cách điều chỉnh mới xếp loài khủng long chân thú vào nhóm khủng long hông chim và thuộc họ mới mà các nhà khoa học đặt tên là Ornithoscelida.

Các nhà khoa học còn chứng minh được rằng khủng long xuất hiện trên địa cầu sớm hơn 15 triệu năm so với thời điểm được công nhận trước đây, tức chúng có mặt vào khoảng 245 triệu năm ở phần bán cầu bắc (cụ thể là tại Laurasie) chứ không phải ở bán cầu nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sửa GEN hỏng ngay trong phôi người (8/10)

Lockheed Martin (1/7)