Đấm Luffy sứt đầu, mẻ trán (1/10)

Mặc dù là một trong những thành viên yếu nhất băng, Nami lại có thể làm Luffy bị thương bởi vô vàn cú đấm! Khi fan thắc mắc điều này với tác giả, bác Oda đã trả lời rằng Nami có khả năng làm “khủng hoảng tinh thần” Luffy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Cosplay đặc biệt của Nami (9/10)

Được giao trọng trách giữ Mũ Rơm (6/10)