Chó tinh khôn hơn mèo (5/10)

Cuộc tranh luận về thú cưng cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Kết quả nghiên cứu cho thấy não của chó chứa nhiều nơ-ron thần kinh hơn của mèo.

Nhóm nghiên cứu quốc tế đã thực hiện thử nghiệm trên nhiều loài vật ăn thịt để đảm bảo độ khách quan và đi đến kết luận là chó tinh khôn hơn mèo. Cụ thể chó có khoảng 530 triệu rơ-ron thần kinh trong não trong khi mèo chỉ có khoảng 250 triệu. Để dễ hình dung hơn một chút, cần biết rằng não người có 16 tỉ nơ-ron thần kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Giải mã trí thông minh qua 52 gen (10/10)

Số phận hành tinh có thể đã khác đi (6/10)