Aristotle (384-322) (10/10)

Ông vốn là học trò của Plato, một triết gia vĩ đại người Hy Lạp và là thầy của Alexander Đại đế. Aristotle cũng là một triết gia Hy Lạp và nhà khoa học nổi tiếng thời cổ đại. Sinh năm 384 TCN, ngoài triết học, Aristotle còn là nhà sinh vật học, nhà đạo đức, nhà khoa học chính trị và là bậc thầy về hùng biện, logic học. Ông cũng đưa ra nhiều lý thuyết vật lý nổi tiếng.

Aristotle bằng sự thông minh và uyên bác của mình đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, chỉ một phần các bài viết của ông còn được bảo tồn đến ngày nay. Aristotle đã thu thập các mẫu thực vật và động vật, sau đó phân loại chúng theo đặc điểm từng loài và cuối cùng đã tạo ra một tiêu chuẩn cho việc phân loại sinh vật học.

Aristotle cũng đã xây dựng được phương pháp đo và ước tính khá chính xác kích thước của trái đất. Ông đã giải thích được sự hình thành chuỗi sự sống thông qua nghiên cứu của mình về hệ động thực vật từ đơn giản đến phức tạp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Archimedes (287-212) (9/10)

LA VIE EN ROSE (1/11)