Trường học có giết chết sự sáng tạo – Sir Ken Robinson (1/10)

Trường học có giết chết sự sáng tạo? (Do schools kill creativity?)

Diễn giả: Ngài Ken Robinson

Nội dung: Câu chuyện sâu sắc mà thú vị về việc tạo ra hệ thống giáo dục nuôi dưỡng (thay vì làm thui chột) sự sáng tạo.

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin cá nhân của Zoro

Dạy cho trẻ em về thực phẩm – Jamie Oliver