Thông số “Kỹ thuật” của Nami (6/10)

Nami sinh ngày 03 tháng 07. Tuổi hiện tại là 20 tuổi. Chiều cao 170cm. Tiền truy nã: 66.000.000 Beli.

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nami xuất hiện trước Zoro

Vòng 1 của Nami và Robin, ai to hơn