Tác phẩm cuối cùng của Mario Puzo (7/10)

Ngày 2/7/1999, Mario Puzo qua đời vì bệnh tim tại nhà riêng ở Long Island, thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời không lâu, ông còn kịp hoàn thành một  tiểu thuyết nữa về mafia – Omerta – “Luật im lặng”. Cuốn sách này được ấn hành vào năm 2000. Nhưng đây chưa phải là tác phẩm cuối cùng của Puzo. Mùa thu năm 2001, người ta còn thấy tiểu thuyết “Gia đình” dưới tên Mario Puzo ra đời. Đây là cuốn sách ông chưa kịp hoàn tất và bà Carol Zina, người vợ gắn bó với Puzo suốt 20 năm, đã làm thay ông.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mafia là chủ đề ám ảnh Mario Puzo suốt đời

Bố già trở lại không phải do Mario Puzo sáng tác