Nami thích nhất cái gì? (5/10)

Hai điều yêu thích nhất của Nami là tiền và cam (trái cam sành ấy!). Ở Nhật, trái cam cũng biểu tượng cho sự giàu có, nên việc Nami thích “tiền và cam” có thể hiểu là cô ấy thích “tiền và… nhiều tiền”!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mời thành viên vào Băng Mũ Rơm

Nami xuất hiện trước Zoro