Heckler and Koch HK416 (6/10)

Heckler and Koch HK416 là một loại súng trường tấn công được thiết kế bởi công ty Heckler and Koch (Đức), nó được coi là một phiên bản nâng cấp của M4 của Mỹ.

Nó sử dụng đạn 5.56×45 mm, tầm bắn 600 m. Đây là khẩu súng trường tốt nhất được phát triển bởi người Đức. Với piston nén ngắn, độ rung, giật trên mọi điều kiện đều được xử lý tốt, đặc biệt là đối với trường hợp bắn tới các mục tiêu khó.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Súng bắn tỉa AI AS50

Súng máy Heckler and Koch HK MG4 MG 43