Định mệnh viết sẵn (Maktub, 1994) (11/11)

Định mệnh viết sẵn (Maktub, 1994) (11/11)
Rate this post

“Trong cuộc đời có những thứ chỉ có thể trải nghiệm chứ không bao giờ giải thích được. Tình yêu là một thứ như thế.”

What do you think?

-3 points
Upvote Downvote

Total votes: 5

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 20.000000%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 80.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhà Giả Kim - Paulo Coelho

Nhà Giả Kim (The Alchemist, 1988)

Tôi ngồi xuống khóc bên sông Piedra (1994)