Định mệnh viết sẵn (Maktub, 1994) (10/11)

“Trong cuộc đời có những thứ chỉ có thể trải nghiệm chứ không bao giờ giải thích được. Tình yêu là một thứ như thế.”

What do you think?

-3 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhà Giả Kim - Paulo Coelho

Nhà Giả Kim (The Alchemist, 1988)

Tôi ngồi xuống khóc bên sông Piedra (1994)