Dạy cho trẻ em về thực phẩm – Jamie Oliver (10/10)

Chia sẻ những câu chuyện mang thông điệp mạnh mẽ từ dự án chống béo phì ở Huntington, W. Va., Jamie Oliver, người được phong tặng giải thưởng TED Prize, ủng hộ việc lên án mạnh mẽ sự làm ngơ của chúng ta đối với thực phẩm.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trường học có giết chết sự sáng tạo – Sir Ken Robinson

Bài phát biểu của Al Gore về đảo ngược khủng hoảng khí hậu