Bài phát biểu của Al Gore về đảo ngược khủng hoảng khí hậu (2/10)

Với cùng sự hài hước và nhân văn như ông đã thể hiện trong An Inconvenient Truth (Một sự thật không ngờ) , Al Gore đưa ra 15 cách mà mỗi cá nhân có thể làm đảo ngược lại sự biến đổi khí hậu đang diễn ra, từ việc mua một chiếc xe có thể chạy cả bằng xăng và điện cho đến việc phát minh ra một định nghĩa mới cho sự nóng lên toàn cầu

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dạy cho trẻ em về thực phẩm – Jamie Oliver

Những thống kê tuyệt vời nhất bạn từng được thấy – Hans Rosling